Geri Dön
KTS4 3. SINIF KAZANIMLARI
TÜRKÇE
Kazanım Soru Sayısı
1. Metin içi anlam kurar. 1
1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.        1
11. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.              2
15. Okuduklarının ana fikrini belirler. 1
2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.    1
2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.  1
21. Okuduklarından çıkarımlar yapar.         1
3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.  1
3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2
4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.   1
5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.   1
5.  Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır.       3
6. Resim ve fotoğrafları yorumlar. 1
6. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.   1
7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.        1
7. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.       1
MATEMATİK (D)
Kazanım Soru Sayısı
1. Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir.  1
1. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. 1
1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi  yapar. 1
1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli  toplama işlemini  yapar. 1
1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1
2. Şekil grafiğini oluşturur. 1
2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2
3. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10’un katı olan  en çok üç basamaklı doğal sayıları  zihinden çıkarır. 1
3. Dik açıya çevresindeki  modellerden örnekler verir ve çizer. 1
4. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 1
4. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. 1
4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
4. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. 1
5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
MATEMATİK (F)
Kazanım Soru Sayısı
1. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur. 2
1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi  yapar. 1
1. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 2
1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli  toplama işlemini  yapar. 1
1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1
2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1
2. Şekil grafiğini oluşturur. 1
2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 1
3. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10’un katı olan  en çok üç basamaklı doğal sayıları  zihinden çıkarır. 1
3. Şekil grafiğini yorumlar. 1
3. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar.  1
4. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. 1
4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
MATEMATİK (M)
Kazanım Soru Sayısı
1. Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir.  1
1. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer. 1
1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi  yapar. 1
1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli  toplama işlemini  yapar. 1
1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1
1. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel  bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. 1
2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 1
3. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10’un katı olan  en çok üç basamaklı doğal sayıları  zihinden çıkarır. 1
3. Dik açıya çevresindeki  modellerden örnekler verir ve çizer. 1
3. En çok üç  basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa  yuvarlar. 1
3. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar.  1
4. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 1
4. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. 1
4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 1
HAYAT BİLGİSİ
Kazanım Soru Sayısı
A.3.13. Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder. 1
A.3.15. Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir. 1
A.3.16. Kişisel bakımını yaparken kaynakları tutumlu kullanır. 1
A.3.18. Kendi sağlığı kadar, arkadaşlarının sağlığını da korumaktan sorumlu olduğunu kavrar. 1
A.3.19. Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder. 1
A.3.26. Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar. 1
A.3.5. Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder. 1
B.3.1. Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavrar ve bu ihtiyacın karşılanmasının önemini belirtir. 1
B.3.12. Hayalindeki meslekle ilgili duygu, düşünce ve beklentilerini sanat yoluyla ifade eder. 1
B.3.13. Ailesi ve yakın çevresiyle iletişim kurarken, sözel olmayan iletişim öğelerinin de kullanıldığını fark eder. 1
B.3.14. Aile üyeleri arasındaki ilişki ve iletişim biçimi ile diğer kişilerle olan ilişki ve iletişim biçimi arasındaki farkı ayırt ederek ailenin özel bir çevre olduğunu kavrar. 1
B.3.2. Canlıları sınıflandırarak, evinde bitki yetiştirmeye veya hayvan beslemeye istekli olur ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için sorumluluk alır. 1
B.3.4. Adres bilgilerine sahip olmanın önemini belirtir. 1
B.3.5. Evini yön ile ilgili temel kavramları kullanarak bildiği yere göre tarif eder. 1
B.3.8. Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle yaklaşır. 1